Reklan (Wind Theif)

 

 

 

 

 

 

Náboženství

Bratrstvo v Šeru

Ovládá

"Ztracené duše"

Povaha

To je složitý. Dalo by se říct, že Rekan je vlastně na straně dobra... z jistého úhlu pohledu. Reklan byl kdysi pravděpodobně ta nejdůvěřivější, nejlaskavější a nejoddanější bytost Xikuratu vůbec. Stalo se to několik let před Smečkou, když na území  Xikuratu žila Smečka Vycházejícího Slunce. Reklan byl syn Alfy. Vychováván k velení a milován všemi, kterým měl jednou velet. V den, kdy byl však jeho otec uznán za moc starého a konečně nadešel Reklanův čas, zavedl ho jeho otec pod Pramen, aby mu dal rady ohledně vedení smečky správným směrem. Proběhlo to ale trochu jinak. Místo nově nabrané moudroust a otcovské lásky přivítala Reklana smrt.

Reklan, bytost čiré důvěry a lásky, zabit vlastním otcem, však nedokázal najít klidu. Příroda odmítnula zrazení takové nevinosti a nedovolila Reklanovi opustit svět. Reklan není naživu, ale ani mrtvý. A je si toho vědom. To že není po smrti nebylo tak těžké pochopit. To, že není na živu zjistil ve chvíli,  kdy mu došlo, že není hmotný. Vypadá pořád stejně a nepotřebuje vykonávat žádné potřeby. Přesto není ani zdaleka neškodný. 

Když Reklan objevil své schopnosti a došlo mu, že ho nikdo nemůže zabít, ba ho dokonce zranit, prohlásil sám sebe za boha. A není nikdo, kdo by mu to mohl vymluvit, ať už s tím sám souhlasí, nebo ne. Reklan se umí částečně vtělovat do všeho co jakýmkoliv způsobem trpí a také to ono ovládat. Jak moc se vtělí a jak moc to ono ovládá záleží na zármutku toho onoho. A přesně tady začíná jeho "zlá" část. 

Poslední fáze jeho vtělování probíhá ve chvíli, kdy je schopen za vlka i mluvit. Hýbat  s ním, nebo dokonce i využívat jeho elementy je pro Reklana kupodivu mnohem snažší. Ale právě v této fázi přichází ta klíčová část jeho schopností. Nejenom, že je schopen ovládat cokoliv, co zrovna trpí. Pokud odříkáte přísahu bratrstva, nebo se necháte zlomit natolik, aby je on mohl odříkat za vás, vaše duše bude navždy jeho. Což zní poněkud abstraktně, ale je to vcelku jednoduché. Ve chvíli, kdy se toto stane, už nejste úplně na živu. Narozdíl od Reklana jste hmotní, ale veškeré vaše orgány fungují na bázi Reklana. Tudíž nemůžete zemřít, ale pokud vás někdo rozzseká na kousky, zbytek svého nekonečného života si pravděpodobně moc neužijete. Dále - od chvíle, kdy řeknete ona osudná slova, Reklan s vámi může manipulovat kdykoliv a jakkoli daleko od něj jste. A už nezáleží na tom, jestli jste šťastní, nebo ne. Zkrátka, jakmile jste členem bratrstva, není cesty zpět. 

V moment, kdy Reklanovi tohle všechno došlo, jmenoval sám sebe bohem. A jakkoli se to Sedmi nelíbí, není nic, co by s tím mohli dělat. Sám sebe bere jako osvoboditele, ale je pravda že po vlastní smrti se změnil. Pokud potká někoho kdo je klidně jen v menší depresi a ten někdo mu neodříká přísahu, častokrát použije každý možný způsob na naprosté zlomení jeho psychické stránky, aby mohl poté slova odříkat sám. 

Nejbližší Herní Akce: 
  • Podivuhodný sen - ?
  • Kahallie   -   ?
Coming soon:
  • Doplňující obrázky vlků i míst v Xikuratu
Aktuální stav ve Xikuratu 
V Xikuratu panuje panika. Vyhnanci v sebevražedných pokusech přebíhají hory a dokonce se snižují k něčemu takovému, jako jsou organizované skupiny pokoušející se dostat se přes hlídku. Zpráva o Kahalliem už dorazila snad ke každému. Stejně jako všechna zvěř, i smečka se rozhodla utéct. Zatímco se Arwen chystá na dlouhou cestu, Wind Theif se rozhodl požádat o pomoc jiného boha. Toho, který nabízí nesmrtelnost.